Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

For tilsette

Kva gjeld for tilsette i Høyanger kommune?

Tilsette i kommunen skal halde seg til dei same restriksjonane som gjeld befolkninga elles. 

Høyanger kommune har per i dag ikkje reglar for tilsette som er strengare enn dei nasjonale føringane.

Her finn du oversikt over råd og reglar som gjeld for tilsette i Høyanger kommune (PDF, 158 kB)

Hald deg orientert

Vi ber tilsette om å følge med på desse nettsidene:

Høyangerkommune/korona.no

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet(FHI).no


For helsepersonell


Informasjonsbrev til deg som har fått 1. dose med AstraZeneca (PDF, 147 kB)

Ofte stilte spørsmål og svar frå arbeidsgivertema

Den øvregrensa for sammenhengande eigenmeldingsdagar er auka til 14 dagar