Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

For tilsette

Kva gjeld for tilsette i Høyanger kommune?

Tilsette i kommunen skal halde seg til dei same restriksjonane som gjeld befolkninga elles. 

Høyanger kommune har per i dag ikkje reglar for tilsette som er strengare enn dei nasjonale føringane.

Her finn du oversikt over råd og reglar som gjeld for tilsette i Høyanger kommune (PDF, 158 kB)

Hald deg orientert

Vi ber tilsette om å følge med på desse nettsidene:

Høyangerkommune/korona.no

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet(FHI).no

For helsepersonell

Ofte stilte spørsmål og svar frå arbeidsgivertema

Den øvregrensa for sammenhengande eigenmeldingsdagar er auka til 14 dagar