For tilsette

Kva gjeld for tilsette i Høyanger kommune?

Tilsette i kommunen skal halde seg til dei same restriksjonane som gjeld befolkninga elles. 

Høyanger kommune har per 16. desember ikkje reglar for tilsette som er strengare enn dei nasjonale føringane.

Hald deg orientert

Vi ber tilsette om å følge med på desse nettsidene:

Høyangerkommune/korona.no

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet(FHI).no

For helsepersonell

Ofte stilte spørsmål og svar frå arbeidsgivertema

Den øvregrensa for sammenhengande eigenmeldingsdagar er auka til 14 dagar