Koronavirus - Covid 19

Status pr 22.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Koronavaksine

Vi forventar å kunne tilby vaksinasjon til prioriterte grupper allereie i januar 2021.

Vi vil ikkje ha nok vaksine, i starten, til alle som vert tilrådd å ta koronavaksine. Med bakgrunn i råda frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gitt følgande prioritering, med dei som vert prioritert først: 

  • Bebuarar i sjukeheim og omsorgsbustadar 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter dei over 65 år 
  • Personar 18–64 år med ein eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har fra før. 

Helsepersonell er førebels ikkje prioritert høgare enn desse gruppene, men dette kan endrast dersom smittepresset aukar, og om smittesituasjonen i helseinstitusjonane endrar seg.

Vaksina vil vere grundig testa og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkningar, de fleste er milde og forbigåande. Les meir om vaksina her og på NHI.no

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Informasjon om utvikling og godkjenning av koronavaksine kan du sjå i animasjonsvideoen "slik godkjennes koronavaksine"

For dei over 75 år har vi utvida fristen til

onsdag 27. januar


for å kunne svare på om du vil ta imot vaksine eller ikkje.

 

 

Vi satsar på å starte med vaksinering i slutten av januar månad. Det er dei over 75 år som er heimebuande eller bur i omsorgsbustad, som først får tilbod om vaksinering. I samband med dette sender vi ut informasjonsbrev til alle i løpet av veka. Dersom du ikkje mottek brevet kan du også finne det på sida her.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby vaksine til innbyggarane sine. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt vi får ut vaksine og kan tilby den til dei prioriterte gruppene. I første omgang får vi i Høyanger 20 dosar i veke 1 og 15 dosar i veke 2. Vaksinasjonen vil starte på Kyrkjebø sjukeheim.