Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Det er dessverre ved ein feil i dag, 10. mai, sendt ut SMS om å bestille tid til vaksine.
Vi ber deg sjå vekk frå denne meldinga og beklager feilen!

 

Det er gjort endring i covid-19-forskrifta § 4, nytt 5. ledd:

"Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.
Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten."

Grunna tildeling av time til koronavaksinering, ber vi deg om å registrere deg i vaksinekø.  
Registrer deg her
 

FHI har laga ein oversikt over kva som gjeld for deg som er vaksinert.

Her finn du FHI sin oversikt

Presisering som gjeld for Høyanger kommune:
Vaksne kan drive organisert aktivitet innandørs, uavhengig av tal, så lenge dei kan halde minst ein meter avstand.

Denne veka blir vi ferdige med å vaksinere dei over 75 år i Lavik og på Sørsida. I påsken begynte vi vaksinering av dei i aldersgruppa 65-74 år i Høyanger, inklusiv dei med mest alvorlege risikofaktorar (diagnosar merka *).
Les meir om prioriteringsgruppene herMunnbind skal brukast dersom du ikkje klarer å halde avstand på 2 meter, til andre rundt deg.