Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Ønsker du å vaksinere deg med Moderna vaksine, tilbyr vi dette ved DROP-IN i Høyanger helsesenter, dagsenteret i 3. etg.:

Onsdag 29. september 2021 kl 10:00 - 14:00

 

Pasientar med følgande diagnosar vert no prioritert for 3. dose koronavaksine:

• Organtransplanterte
• beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon etter vurdering av behandlande sjukehusspesialist
• alvorleg og moderat primær immunsvikt
• aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5 
• avansert eller ubehandla hiv-infeksjon 
• Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immunsuppressiv behandling
• pasientar som av ansvarleg sjukehusspesialist er vurdert til å ha særs nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor 
• Pasientar med immunmedierte lidingar som vert behandla med eitt eller fleire av medikamenta som er lista opp under 

Har du lyst å reise på tur, men veit ikkje om du kan på grunn av koronaviruset?
Skal du arrangere konfirmasjon eller bryllaup, eller skal du på konsert?

Du må sjølv oppdatere deg på nasjonale retningsliner som du finn på: helsenorge.nofhi.no eller regjeringen.no
Har du spørsmål du ikkje finn ut av sjølv kan du sende førespurnad til postmottak@hoyanger.kommune.no. Då svarer vi deg så fort vi kan. 

Høyanger kommune har hatt besøk av ein smitta person. Personen er ikkje heimehøyrande i Høyanger kommune og er smitta utanfor kommunen. Den smitta oppheld seg ikkje lenger i kommunen. 
Som følgje av smittesporing er ein person sett i karantene. 

 

Vi ber om at alle mellom 12 og 17 år registrerer seg for vaksine.

Registrer deg her 
 

 

Kommunen har fått melding om at en mogleg smitteførande person har vore passasjer på følgande bussruter onsdag 11. august:

Valdresruta frå Fagernes til Lærdal med avgang frå Fagernes kl. 16.30 og vidare frå Lærdal til Sogndal med avgang kl. 19.20 og vidare med avgang frå Sogndal kl 22.05 til Høyanger. 

 

 

Høyanger kommune har fått påvist to smitta av covid-19. Dei smitta er sett i isolasjon. Smittesporing er gjennomført.

Vaksinering vil i dag, 11. august 2021, føregå ved Høyanger vidaregåande skule.

Sogndal har no eit ganske stort pågåande smitteutbrot i kommunen og situasjonen er noko uoversiktleg. Dersom det er folk som har vore på Meatpoint i Sogndal, laurdag 17. juli etter kl. 22, som ikkje har testa seg, ber vi dei gjere det så snart som mogleg.

Det er sommar og ferietid, vi kan likevel ikkje ta ferie frå smitteverntiltaka.