Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Lokal smitterisikovurdering for Høyanger kommune

Kommuneoverlegen har ansvar for løpande å vurdere risiko ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Høyanger kommune. Kommuneoverlegen vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

Smitterisiko sist vurdert: 20. september 2021

Kommuneoverlegen sin konklusjon:

Høyanger har ingen kjende smittetilfelle og ingen kapasitetsutfordringar innan TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). 

Risikonivå i Høyanger kommune i veke 37 er på nivå 1.

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå


 

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvaltaren skal gå igjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine rapportar om situasjonen i fylket saman med kommunane. Kommunane sitt risikonivå blir fastsett utifrå vurdering av situasjonen, til ei kvar tid. Statsforvaltaren oppdaterer alle desse risikonivåa på si heimeside.

Dersom dei samla risikovurderingane tilseier at tiltaka bør endrast i geografiske område med fleire kommunar, skal statsforvaltaren bidra til samordning av tiltaka, slik at ein unngår unødvendig variasjon. Statsforvaltaren skal også fremje samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunane.

Du kan lese meir om risikovurdering på FHI sine nettsider