Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Lokal smitterisikovurdering for Høyanger kommune

Kommuneoverlegen har ansvar for løpande å vurdere risiko ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Høyanger kommune. Kommuneoverlegen vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

Smitterisiko sist vurdert: 7. juni 2021

Kommuneoverlegen sin konklusjon:

Høyanger har ingen kjende smittetilfelle og ingen kapasitetsutfordringar innan TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). 

Risikonivå i Høyanger kommune i veke 22 er på nivå 1.

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå


Klikk for stort bilete 

Bakgrunn for lokal smitterisikovurdering

Statsforvaltaren (det nye namnet på fylkesmannen frå 2021) skal gå igjennom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine rapportar om situasjonen i fylket saman med kommunane. Kommunane sitt risikonivå blir fastsett utifrå vurdering av situasjonen, til ei kvar tid. Statsforvaltaren oppdaterer alle desse risikonivåa på si heimeside.

Dersom dei samla risikovurderingane tilseier at tiltaka bør endrast i geografiske område med fleire kommunar, skal statsforvaltaren bidra til samordning av tiltaka, slik at ein unngår unødvendig variasjon. Statsforvaltaren skal også fremje samarbeid og gjensidig bistand mellom kommunane.

Du kan lese meir om risikovurdering på FHI sine nettsider