Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Nasjonale og lokale retningslinjer

Oversikt over råd og reglar 

Her finn du kvalitetssikra informasjon og oversikt over råd og reglar om koronaviruset. Ein regel er forskriftsfesta og skal følgast. Brot på reglane er straffbart. Råda bør alle følge, sjølv om dei ikkje er forskriftsfesta.

Nasjonale reglar

Nasjonale råd