Koronavaksine i Høyanger kommune

Oppfriskingsdose våren 2023

Ønsker du vaksine eller oppfriskingsdose må du ta kontakt med legekontoret tlf 57 71 39 00.

Du får tildelt time. Vi har ikkje fastsette dagar men samlar opp til å vaksinere.  
For Lavik og Sørsida vert dette utført av sjukepleiar, som planlegg å gi vaksine på etterspurnad.
 

Tilbod

Tilbod om vaksine gjeld for deg som
•    ønsker vaksine
•    ønsker oppfriskingsdose
•    ikkje tidlegare har fått 3. dose og 4. dose.
•    etter FHI si oppmoding ønsker 5. dose  
 

Info frå FHI

Folkehelseinsitiuttet (FHI) kjem med oppmoding om å ta 5. oppfriskingsdose mot korona våren 2023 til 

  • Personar i aldersgruppa 75 år og eldre og bebuar på sjukeheim der det er meir enn 6 månader sidan førre dose

Ein ny dose er særs aktuell dersom du ikkje har hatt koronasjukdom og dersom du i tillegg til høg alder (75 år eller eldre), har sjukdom eller tilstand som gir auka risiko for at koronasjukdommen kan bli alvorleg dersom du blir smitta. Her finn du meir om risikogrupper. 

Kombinasjon av infeksjon og vaksine gir deg eit betre forsvar mot koronasjukdom enn vaksine aleine og held seg godt over tid. Dersom du har gjennomgått koronasjukdom i tillegg til å ha fått vaksine er behovet mindre for ny dose våren 2023. 

FHI meiner det vil vere sannsynleg at det også vil kome oppmoding om ein ny dose før vintersesongen 2023-24. For at det skal gå nok tid mellom dosane våren og hausten 2023 bør du ta kontakt med legekontoret no, for få vaksine i løpet av april månad. 

Nyttige lenker:

Vi får tilsendt vaksine etter plan frå nasjonale myndigheiter