Reiseråd

 

Nasjonale reiseråd:  

Her finn du nasjonale reiseråd

Reglar for reise til Svalbard


Smittepresset varierer mellom og innad i dei ulike regionane i landet. På VG sine heimesider kan du finne god oversikt over smittestatus i landet - heilt ned på kommunenivå.

Husk god hand- og hostehygiene og hald deg heime om du er sjuk.