I tida 01.03. - 03.03.2022 har vi registrert 83 nye påvist smitta av covid-19.

 

I tida 23.02.-28.02. har vi registrert 169 nye påvist smitta av covid-19.

 

I starten av veke 8 har vi registrert desse smittetala:
Måndag 21.02.2022: 35
Tysdag 22.02.2022:   47

Siste del av veke 7 registrerte vi desse smittetala:
Torsdag 17.02.2022: 24
Fredag 18.02.2022:   31
Laurdag 19.02.2022: 16
Søndag 20.02.2022:  30

Vi har registrert tal smitta ved sjølvtest slik:
Måndag 14.02.2022: 14 
Tysdag 15.02.2022: 5
Onsdag 16.02.2022: 11

Det er registrert 24 nye smittetilfelle med covid-19, pr 13.02.2022. 

Sidan siste rapportering er det no 15 nye registrert smitta av covid-19. Ein av desse er registrert ved PCR.

Det er registrert 19 nye smitta ved sjølvtest 07.02. og 9 hittil i dag, 08.02.2022.

Vi har i løpet av helga fått 30 nye påvist smitta av covid-19. 
Ein av desse er påvist ved PCR-test.
Vi ber alle som får påvist smitte ved sjølvtest å registrere dette-registrer her. 

Sidan 28. januar har vi no 30 påvist smitta av covid-19.