Lege

Høyanger legeteneste tilbyr kontakt med fastlegen din via Helsenorge.no. Her kan du bestille time, fornye resept, starte ein elektronisk konsultasjon med fastlegen din og kontakte legekontoret. Du når framleis legekontoret ved å ringe i opningstida.

For elektronisk kontakt med fastlegen din, logg deg inn på Helsenorge.no

Kontakt fastlegen på nett

 

Når du treng hjelp, kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
  (telefon 57 83 23 00 dersom du er utanfor distriktet)
 • 113 når det er akutt og står om liv

Treng du hjelp på dagtid, kan du ringe legekontoret og spørje om du kan få time. Det vil bli vurdert kor mykje det hastar og vanlegvis vil du få ein time på dagen dersom situasjonen krev det.

Legekontora i Høyanger kommune

  Telefonnr: Opningstid: Telefontid:
Legekontora i Høyanger kommune

Høyanger legekontor
Storgata 8
6993 Høyanger

57713900

Måndag til og med fredag:

kl. 08:15 - 15:00

Måndag til og med fredag:

kl. 08:15 - 10:30 og
kl. 13:00 - 15:00

Lavik legekontor
Kvamsvegen 7
6947 Lavik
57714495

Måndag og onsdag:

kl. 08:30 - 14:30

Måndag og onsdag:

kl. 08:30 - 11:00 og
kl. 13:00 - 14:00

Legekontoret på Sørsida
Sørsida bygdetun
Søreide
5962 Bjordal
57710233

Tysdag:

kl. 09:30 - 14:00 eller etter avtale

Tysdag:

kl. 09:30 - 14:00

 

Bytte fastlege?

Du kan bytte fastlege ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Skal du bytte fastlege til eit anna legekontor, må du fylle ut fullmaktskjema som godkjenner at din journal vert overført til nytt legekontor. Fullmaktskjemaet finn du på helsenorge.

For papirutgåve trykker du på lenkja fullmaktsskjema. Fyll ut skjemaet og lever til ditt legekontor.

Akutt hjelp/legevakt

På dagtid er legevakta ved Høyanger helsesenter. Etter kontortid er Høyanger kommune med i den interkommunale legevaktordninga SYS IKL. Du ringer alltid telefon 113 dersom du treng akutt hjelp.

Legevakta si oppgåve er å gje deg hjelp med helseproblem som ikkje kan vente til vanleg kontortid. Her er nokre døme:

 • smerter i brystet eller magen
 • pustevanskar
 • akutt sjukdom eller alvorleg forverring av kronisk sjukdom
 • nedsett allmenntilstand hjå born
 • alvorleg akutt psykisk sjukdom/rusproblematikk, evt. forgiftning
 • mistanke om komplikasjonar i svangerskap
 • kuttskader som må syast
 • andre skader som treng nærare undersøking, evt. også med røntgenbilete
 • uklare tilstandar med urovekkande symptom
 • spedbarn med uklare symptom