Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Serviceskyss i Høyanger kommune

Klikk for stort bileteDet er oppretta serviceskyss på Høyanger sørside. Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og skal vere tilrettelagt for alle.

Det er inga form for godkjenning for å nytte tilbodet. Dersom du ønsker å nytte serviceskyssen, må du tinge plass på førehand.

Tinging:

Tinging skjer på telefon 481 44 905 innan kl. 15.00 dagen før. Du vert henta heime og vert køyrd frå dør til dør.

Eigenandel:

Eigenandel for passasjerar er kr. 30,- kvar veg.

 

Serviceskyss i Høyanger kommune
  Dag ruta går Til sentrum Frå sentrum
Østerbø-Ikjefjord-Bjordal Fredag kl. 10.30 kl. 13.00
Østerbø-Søreide, Bjordal Fredag kl. 11.15 kl. 12.30

 

Les om serviceskyss i Høyanger kommune på Kringom si nettside