Serviceskyss i Høyanger kommune

Det er oppretta serviceskyss på Høyanger sørside. Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og skal vere tilrettelagt for alle.

Det er inga form for godkjenning for å nytte tilbodet. Dersom du ønsker å nytte serviceskyssen, må du tinge plass på førehand.

Tinging:

Tinging skjer på telefon 481 44 905 innan kl. 15.00 dagen før. Du vert henta heime og vert køyrd frå dør til dør.

Eigenandel:

Eigenandel for passasjerar er kr. 30,- kvar veg.

 

Serviceskyss i Høyanger kommune
  Dag ruta går Til sentrum Frå sentrum
Østerbø-Ikjefjord-Bjordal Fredag kl. 10.30 kl. 13.00
Østerbø-Søreide, Bjordal Fredag kl. 11.15 kl. 12.30

 

Les om serviceskyss i Høyanger kommune på Kringom si nettside