TT-tenesta (Transporttenesta for funksjonshemma)

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til deg som har vanskar med å nytte deg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til lokale fritidsreiser.

Transportkort skal berre brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som folketrygda dekker. Les meir i Retningsliner for TT-ordninga i Sogn og Fjordane.

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.

Søknadsskjema TT-tenesta   Erklæringsskjema

 

Her kan du lese om Parkeringskort for rørslehemma

Sakshandsamar er å treffe:
Tysdagar frå kl 11.00 til kl 15.00
på telefon 57711604 eller på Høyanger helsesenter i 1U
.

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 05.02.2016 av Anita Taftø

Kontakt

Sekretær

 

 
 
Login for redigering