TT-tenesta (Transporttenesta for funksjonshemma)

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til deg som har vanskar med å nytte deg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til lokale fritidsreiser.

Transportkort skal berre brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som folketrygda dekker. Les meir i Retningsliner for TT-ordninga i Sogn og Fjordane.

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.

Søknadsskjema TT-tenesta   Legeerklæringsskjema

 

Her kan du lese om Parkeringskort for rørslehemma

 

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 17.01.2018

Kontakt

Sekretær
  • Tlf: 57 71 16 04
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: