Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

TT-ordninga (Transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne)

Transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne er eit tilbod til deg som har vanskar med å nytte deg av kollektive transportmiddel. 

Fylkestinget i Vestland fatta den 16.12.2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (Tilrettelagt Transport-ordning=TT-ordninga). Den nye forskrifta trer i kraft 1.1.2021.

Frå same dato vert Retningslinjer for tilrettelagt transport i Sogn og Fjordane av 1. januar 2018, og forskrift om Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland av 1. juli 2018, oppheva.

Ei av endringane i forskrifta er at det er administrasjonen i fylkeskommunen som skal handsame alle søknadar frå heile fylket.

TT-telefonen er 55 23 93 63 
Telefontid er 09.00-11.00


Vestland fylkeskommune si side om TT-ordninga

Har du sendt søknad før 01.01.2021 som ikkje er handsama, treng du ikkje søke på nytt, søknaden vil bli oversendt fylkeskommunen for handsaming.