Høyanger

Høyanger Samfunnshus

Høyanger samfunnshus er kjelda for kulturtilbod som bibliotek, kino, teater og fungerer elles som eit sentralt forsamlingslokale i Høyanger med kinosal, festsal, diskoteksal og kjøkken.

 

Kontakt - tlf. 992 19 417 / 57 71 15 00 (vaktmeister Tore Haugland)

Booking - tlf. 57 71 15 00 / 57 71 15 90 (Høyanger Bibliotek)

 Kartpunkt : Høyanger Samfunnhus

Februar 2015 - Klikk for stort bileteEldresenteret

Eldresenteret vert nytta både som samlingsstad og møtelokale for Høyanger Pensonistlag og til bryllup, konfirmasjonar, barnedåp m.m.

Kontaktperson: Torfinn Fimreite - tlf. 476 48 737

e-post:

Adresse: Wilh. Bugges veg 2, Høyanger tlf. 57 71 27 91

 Kartpunkt : Eldresenteret

 

Valhall

Valhall vart ferdigbygd i 1921, og vert nytta som forsamlingslokale til fest og høgtid, samt ei rekke andre arrangement gjennom året. Det er Høyanger Ungdomslag som eig huset.

 

For leige; kontakt Ellen Vik Milde - tlf. 92 61 60 22    e-post: ellen.vik.milde@hydro.com

 Kartpunkt : Valhall