Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Høyanger

Høyanger Samfunnshus

Høyanger samfunnshus er kjelda for kulturtilbod som bibliotek, kino, teater og fungerer elles som eit sentralt forsamlingslokale i Høyanger med kinosal, festsal, diskoteksal og kjøkken.

 

Kontakt - tlf. 992 19 417 / 57 71 15 00 (vaktmeister Tore Haugland)

Booking - tlf. 57 71 15 00 / 57 71 15 90 (Høyanger Bibliotek)

Februar 2015 - Klikk for stort bileteEldresenteret

Eldresenteret vert nytta både som samlingsstad og møtelokale for Høyanger Pensonistlag og til bryllup, konfirmasjonar, barnedåp m.m.

Kontaktperson: Torfinn Fimreite - tlf. 476 48 737

e-post:

Adresse: Wilh. Bugges veg 2, Høyanger tlf. 57 71 27 91

 

Valhall

Valhall vart ferdigbygd i 1921, og vert nytta som forsamlingslokale til fest og høgtid, samt ei rekke andre arrangement gjennom året. Det er Høyanger Ungdomslag som eig huset.

 

For leige; kontakt Ellen Vik Milde - tlf. 92 61 60 22    e-post: ellen.vik.milde@hydro.com

Publisert av Sasa Sehic. Sist endra 09.11.2015

Kontakt

bilde av personen: Kjell Ese
assisterande rådmann
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: