Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 27.03.2020: Det er ingen nye som har testa positivt, så talet smitta er framleis 2. Bedrifter og enkeltpersonar i Høyanger kommune tar smittevern på alvor! Vi takkar for innsatsen så langt.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 99 21 93 98, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015.

 

Høyanger

Høyanger Samfunnshus

Høyanger samfunnshus er kjelda for kulturtilbod som bibliotek, kino, teater og fungerer elles som eit sentralt forsamlingslokale i Høyanger med kinosal, festsal, diskoteksal og kjøkken.

 

Kontakt - tlf. 992 19 417 / 57 71 15 00 (vaktmeister Tore Haugland)

Booking - tlf. 57 71 15 00 / 57 71 15 90 (Høyanger Bibliotek)

Februar 2015 - Klikk for stort bileteEldresenteret

Eldresenteret vert nytta både som samlingsstad og møtelokale for Høyanger Pensonistlag og til bryllup, konfirmasjonar, barnedåp m.m.

Kontaktperson: Torfinn Fimreite - tlf. 476 48 737

e-post:

Adresse: Wilh. Bugges veg 2, Høyanger tlf. 57 71 27 91

 

Valhall

Valhall vart ferdigbygd i 1921, og vert nytta som forsamlingslokale til fest og høgtid, samt ei rekke andre arrangement gjennom året. Det er Høyanger Ungdomslag som eig huset.

 

For leige; kontakt Ellen Vik Milde - tlf. 92 61 60 22    e-post: ellen.vik.milde@hydro.com

Publisert av Sasa Sehic. Sist endra 09.11.2015

Kontakt

bilde av personen: Kjell Ese
assisterande rådmann
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: