Lavik

Lavik skule - tlf. 57 71 40 80 (rektor Marit Aamodt)

Norevik Grendahus - 57 71 07 18 (Sverre Myrekrok)

Publisert av Grete Bjørnsen Ulvestad. Sist endra 10.11.2015