Koronavirus - Covid 19

Status pr 22.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Friluftsliv

Høyanger kommune ligg i eit av dei mest populære områda for fotturar og toppturar i Noreg. Det flotte fjordlandskapet i kommunen byr på uendeleg mange moglegheiter for både fotturar, skiturar, jakt og fiske, og i det dramatiske landskapet ligg tilhøva til rette for store naturopplevingar for alle som tek turen ut.

Stølsheimen landskapsvernområde er ei perle i seg sjølv, med moglegheiter for opplevingar for både små og store turentusiastar. Om vinteren er det som regel rikeleg med tilgang på snø i fjellområda i kommunen, og det vert køyrd opp fleire kilometer med skiturløyper rundt om i kommunen kvar vinter. I tillegg har ein Siplo Skisenter, som omfattar skitrekk og barneskitrekk, samt 2,5 km. lysløype og 7,5. km. langrennsløype langs Bergsvatn.

Jakt og fiske er også populært i Høyanger, og det vert jakta på hjort, rype og anna småvilt. Sognefjorden er eit eldorado for fiskeentusiastar, og anten ein vel fjordfiske eller innlandsfiske i dei mange fjellvatna og elvane i kommunen, er det duka for mange store fiskeopplevingar.

Elles er det gode moglegheiter for andre friluftsaktivitetar som klatring, kajakk, bærhausting, sykling, overnattingsturar osv.. Kort sagt, anten du ønskjer å slappe av, eller søkjer fysiske utfordringar, så vil Høyanger kunne gje deg passande aktiviteter der du kjem i nærkontakt med naturen.
 

Utstyrssentral