Turtips

Du kan utfordre deg på i utallige moglegheitar for vandring i fjellet i Høyanger kommune - både korte turar for nybegynnarar, og meir krevande utfordringar for dei fjellvande. Mange stadar er turløypene merka, så det er lett å finne fram.

Hugs å få med deg turkartet frå bokhandelen for Høyanger kommune for inspirasjon og trygleik!

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Marte Conradi. Sist endra 21.04.2017