Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bjordal - Kroppa

STARTPUNKT KROPPA: Køyr Bjordalsvegen 1,5 km. Ta til venstre, skogsbilveg av lav standard, køyring på eige ansvar. Parkeringsplass (200 moh) 1,5 km opp i lia. Gå bratt veg til ende, 1 km. Her startar merka sti.

Passer Gamlestølen (496 moh). Deretter myrterreng og svak stigning i 2 km, før ein når Kroppa (679 moh). Flott utsikt over Fuglsetfjorden og bygdene rundt.

Ca. 2 timar ein veg.