Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Templane

Køyr mot Lavikdal ca. 7 km, og ta til høgre rett før gamleskulen (gult bygg) ved skiltet til Mølmesdal. Parker like etter du har tatt av frå hovudvegen. Merkinga byrjar ved Templane- skiltet. Det er fin sti heile vegen, med litt bratt stigning på slutten mot toppen. Turen tek ca. 45 minutt opp, der ein kan sjå Lihesten i Hyllestad i klarver.

Alternativ start i Øvre Lavikdal: Køyr frå Lavik mot Lavikdal ca 8 km, følg skiltet Strandos og køyr rett fram ca. 3 km vidare til du kjem til skiltet (Templane) og ei oppslagstavle m/kartet i. Derifrå er stien merka med blått. Ca 45 min opp, lett stigning.

Boka ligg ved varden under nokre heller.

Fellestur 24.08.2014

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 25.02.2015