Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Utstyrssentral for sport og friluftsliv

Sommar 2017 - Klikk for stort bileteUtstyrssentralen er lokalisert i kjellaren på Høyanger Samfunnshus. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån. Inngang er på baksida av samfunnshuset i August Gunnarskogsgate. Køyrer du bil må du køyre forbi rådhuset og så er neste hus samfunnshuset.

 

Utlån skjer etter avtale pr. telefon om tidspunkt for henting.

For lån av utstyr:

 

Høyanger kommune på  tlf. 57 71 15 00 måndag - fredag kl 0800 - 1500

 

Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no som då vil sende evt. spørsmål vidare til kulturavdelinga. Dersom ønskje om lån er nært føreståande er det best å ringe.

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 588 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

Føremålet med utlån er å stimulere og gi alle høve til auka fysisk aktivitet og friluftsliv for barn og unge. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktivitetar blir tilgjengeleg for alle.

Retningsliner for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr:

Utstyrssentralen står ikkje ansvarleg for korleis du brukar utstyret. All bruk av utstyr skjer på eige ansvar. Den som låner/leiger utstyret, må sjølv dekke kostnader ved reparasjonar eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli øydelagt. Dette gjeld ikkje normal slitasje. Utstyret leverast tilbake i same stand som ved utlån/leige. Avvik skal meldast frå om ved innlevering.

Lånt utstyr skal vere tørt og reint ved innlevering.

Skøyter (PDF, 59 kB), hockeymål og køller vert lånt ut gjennom Høyangerhallen, tlf. 992 19 418.

Skøyter - Klikk for stort bilete

Ski, skisko og stavar (PDF, 717 kB)

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

 

Fjellsko (PDF, 269 kB)Klikk for stort bilete

 
 
Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Klikk for stort bilete

Klikk for stort bilete

Kontakt

Konsulent kultur og folkehelse
  • Tlf: 57 71 15 67
  • Mob: 992 19 384
  • E-post:  

 

Kulturmedarbeidar
  • Tlf: 57711587
  • Mob: 45142074
  • E-post: