Idrett og anlegg

Høyanger kommune har lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom ulike anlegg og gjennom tilskot til lag og organisasjonar som gjev tilbod om idrettsaktivitet. 

Kommunestyret vedtok 16. desember 2014 kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2026.

Planen skal medverke til at det framleis vert lagt til rette for auka fysisk aktivitet for alle aldersgrupper i heile kommunen. 

 

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2015 - 2018 (PDF, 6 MB)