Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Idrett og anlegg

Klikk for stort bilete

Høyanger kommune har lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom ulike anlegg og gjennom tilskot til lag og organisasjonar som gjev tilbod om idrettsaktivitet. 

Kommunestyret vedtok 16. desember 2014 kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2015 - 2026.

Planen skal medverke til at det framleis vert lagt til rette for auka fysisk aktivitet for alle aldersgrupper i heile kommunen. 

 

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2015 - 2018 (PDF, 6 MB)

Kontakt

Konsulent kultur og folkehelse
  • Tlf: 57 71 15 67
  • Mob: 992 19 384
  • E-post: