Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Høyanger kulturskule

Undervisninga i kulturskulen følgjer skuleåret. Kulturskulen gjev tilbod innan 

MusikkDans og Visuelle kunstfag.

Formidlingssituasjonen er ein viktig del av undervisninga, anten du spelar, dansar eller
teiknar. Du skal bli trygg på å opptre framfor ei større eller mindre forsamling. Dette er
kjekt og spennande. Samstundes lærer de som er med å vere publikum for kvarandre.
 

Kulturskulen har også ansvar for:

UKM

Drømmestipendet

DKSkulesekken

DKSpaserstokken

Kulturskulen har ansvaret for bruk av musikkbingen, kontakt Beate Kjølstad for å få ein avtale og ordne med kontrakt. 
 

Musikkbingen er tilgjengeleg til desse tidene:

- Måndag til fredag: frå 15.00 til 21.00

- Laurdag: frå 12.00 til 18.00

- Søndag: frå 12.00 til 21.00

Prisar:

Periode

Skuleelevar

13-19 år

Studentar

Vaksne

Leige pr halvår pr person

Gratis

Kr 500

Kr 2000

Leige pr kvartal pr person

Gratis

 

Kr 1000

Kortleige inntil 3t pr band

Gratis

Kr 200

Kr 500

Kontakt

Kulturskulerektor
  • Tlf: 57 71 15 68
  • Mob: 992 19 371
  • E-post: