Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Musikktilbod i kulturskulen

Klikk for stort bilete

Kulturskulen gir tilbod om instrumentalundervisning i: fløyte, klarinett, saksofon, kornett, althorn,baryton, trombone, tuba, slagverk, blokkfløyte, piano og gitar.

 
I tillegg gir kulturskulen tilbod om band, musikalsk forsmak (førebuande musikkopplæring) og barnekor på Kyrkjebø.
 
I musikk vektlegg vi samspel anten ein har undervisning aleine eller i gruppe. Dette er både lærerikt og spennande. Difor vil ein i periodar av året øve inn stykkesaman for framføring. Ein vil gjennom året opptre i større og mindre samanhengar.
 
Tradisjonen tru er det to større framsyningar i Høyanger – til jul og sommaren. Gjennom året vil det elles vere kammerkonsertar ved mindre arenaer som til dømes i omsorgsbustadene i Høyanger, ved sjukeheimane eller biblioteket.
 
Formidlingssituasjonen er ein viktig del av undervisninga, anten du spelar, dansar eller teiknar – å bli trygg på å opptre framfor ei større eller mindre forsamling. Dette er kjekt og spennande. Samstundes lærer elevane å vere publikum for kvarandre.
 

Betalingssatsar