Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturminne

Klikk for stort bilete

Kulturminna er ei viktig kjelde til å forstå fortida og historia vår, og slik sett ei kjelde til å forstå oss sjølve og samtida. Høyanger kommune er rik på kulturminne. Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 Lokal kulturminneplan/strategiplan for 2016 - 2019.

Ein kulturminneplan skal kunne brukast av folk flest slik at ein vert kjende med kulturminne i eigen kommune. Kulturminneplanen vil du finner her
https://www.hoyanger.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10195&FilId=10624

 

Du vil også finne utarbeida «Kulturminneplan for Høyanger kommune 2016 - Historisk del» med denne lnka:

http://issuu.com/eldkraftvatn/docs/historisk_del_kulturminneplan_2016_?e=15901107/35752786

 

Registreringsskjema kulturminne (PDF, 2 MB)

Publisert av Grete Bjørnsen Ulvestad. Sist endra 24.05.2016