Kulturminne

Kulturminna er ei viktig kjelde til å forstå fortida og historia vår, og slik sett ei kjelde til å forstå oss sjølve og samtida. Høyanger kommune er rik på kulturminne. Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 Lokal kulturminneplan/strategiplan for 2016 - 2019.

Ein kulturminneplan skal kunne brukast av folk flest slik at ein vert kjende med kulturminne i eigen kommune. Kulturminneplanen vil du finner her
https://www.hoyanger.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10195&FilId=10624

 

Du vil også finne utarbeida «Kulturminneplan for Høyanger kommune 2016 - Historisk del» med denne lnka:

http://issuu.com/eldkraftvatn/docs/historisk_del_kulturminneplan_2016_?e=15901107/35752786

 

Registreringsskjema kulturminne (PDF, 2 MB)

Meir informasjon om emnet kulturminne finn du her