Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturminne

Klikk for stort bilete

Kulturminna er ei viktig kjelde til å forstå fortida og historia vår, og slik sett ei kjelde til å forstå oss sjølve og samtida. Høyanger kommune er rik på kulturminne. Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 Lokal kulturminneplan/strategiplan for 2016 - 2019.

Ein kulturminneplan skal kunne brukast av folk flest slik at ein vert kjende med kulturminne i eigen kommune. Kulturminneplanen vil du finner her
https://www.hoyanger.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10195&FilId=10624

 

Du vil også finne utarbeida «Kulturminneplan for Høyanger kommune 2016 - Historisk del» med denne lnka:

http://issuu.com/eldkraftvatn/docs/historisk_del_kulturminneplan_2016_?e=15901107/35752786

 

Registreringsskjema kulturminne (PDF, 2 MB)

Meir informasjon om emnet kulturminne finn du her