Koronavirus - Covid 19

Status pr 21.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.

Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming


Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist


Etter utlysing i Ytre Sogn og , april månad.

Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune.

Vedlegg


Rekneskap og årsmelding/rapport om aktivitet.

Rettleiing


Kontakt kulturavdelinga for søknadsskjema og rettleiing.

Handsamingstid

1 mnd.