Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.

Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming


Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist


Etter utlysing i Ytre Sogn og , april månad.

Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune.

Vedlegg


Rekneskap og årsmelding/rapport om aktivitet.

Rettleiing


Kontakt kulturavdelinga for søknadsskjema og rettleiing.

Handsamingstid

1 mnd.