Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturmidlar

Beskriving


Høyanger kommune har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.

Målgruppe


Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium


Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming


Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist


Etter utlysing i Ytre Sogn og , april månad.

Klage


Klagenemnda i Høyanger kommune.

Vedlegg


Rekneskap og årsmelding/rapport om aktivitet.

Rettleiing


Kontakt kulturavdelinga for søknadsskjema og rettleiing.

Handsamingstid

1 mnd.