Kulturmidlar 2022

Høyanger kommune har i år kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar. 

Målgruppe
Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen
Kriterium
Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern
Handsaming
Vedtak gjort av Utval for kultur og folkehelse
Søknadsfrist
15. april

 

Søk her:
Søknadskjema