Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kulturmidlar 2021

 Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2021. Kommunen har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.
Søknadsfrist 1. april 2021.


Målgruppe

Lag, samskipnader og einskildpersonar som driv kulturarbeid i kommunen

Kriterium

Kulturarbeid for barn og unge, musikalsk- og litterær verksemd, idrettsarbeid, biletkunst, film, kulturvern.

Handsaming

Vedtak vert gjort av Utval for kultur og folkehelse.

Søknadsfrist

Etter utlysing i Ytre Sogn og heimeside. 

Klage

Klagenemnda i Høyanger kommune.

Handsamingstid

1 mnd.

Søk her:

Manuelt skjema (PDF, 152 kB) 

Sendast:
Høyanger
Postboks 159

6991 Høyanger

e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no