Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilskotspott- Utval for kultur og folkehelse

Klikk for stort bilete Anita Nordheim Utval for kultur og folkehelse skal fordele ein tilskotspott på kr 40.000 to  gonger årleg. Frist for insending av søknad  er 30. mars i 2021. 

 

Utval for kultur og folkehelse har i 2021, 80 000 kroner til fordeling. Summen utvalet har til fordeling, vert justert gjennom det årlege budsjettvedtaket i kommunestyret.

Det vert til ei kvar tid opp til utvalet å prioritere fordeling av midlane, som skal gå til gode kultur og folkehelseprosjekt i Høyanger kommune.

Send søknad til: postmottak@hoyanger.kommune.no  innan 30.mars 2021.
Merk: tilskotspott kultur og folkehelse
Evt spørsmål kontakt: kommunalsjef kultur og folkehelse Anita Nordheim :
anita.nordheim@hoyanger.kommune.no
Tlf 959 22 434