Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er stengd i sommarferien frå og med 24. juni til og med 17. august 2020. Dersom du treng å snakke med nokon i denne perioden, ta kontakt med helsesjukepleiar eller jordmor for å gjere avtale. Ein av oss vil vere tilstades i nemnde periode. Telefon: 57 71 16 12, eller 992 19 314 (Elisabeth), 992 19 342 (Henriette), 488 90 110 (Silje), 992 19 334 (Aud Kjersti).

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til deg som er i alderen 13 til 20 år. Tilbodet er eit suplement til skulehelsetenesta. Ungdomshelsestasjonen har ope kvar onsdag frå kl 14.30 til kl 16.30. Du treng ikkje tinge time på førehand og tilbodet er gratis.

Tilbodet "Helsestasjon for ungdom" følgjer skuleruta og er difor stengt om sommaren.

På ungdomshelsestasjonen kan du få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, psykiske problem, fysisk aktivitet og kosthald. Du møter både helsesøster/jordmor og lege. Du kan få råd og rettleiing av fagpersonane som er på helsestasjonen eller dei kan vise deg vidare til spesialist. Målgruppa er ungdom opp til 20 år.

Vanlege tema å ta opp med helsesøster er:

 • trivsel
 • kosthald
 • kroppen si utvikling
 • prevensjonsrettleiing
 • sjekk av seksuelt overførbare sjukdomar
 • rus
 • stress/psykiske problem
 • graviditet

Helsesøser og jordmor har rekvisisjonsrett på all prevensjon frå 16 år og oppover.

Ungdomshelsestasjonen finn du på helsestasjonen i 3. etasje på Høyanger helsesenter.

Kontakt

kontortelefon
 • Tlf: 57 71 16 12
 • Mob: $(MOBIL)
 • E-post: