Ungdommens Kulturmønstring

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) gir deg høve til å vise andre kva du held på med. UKM er for alle ungdommar i alderen 10 - 19 år. På UMK kan du delta med alle kulturaktivitetar som design, musikk, teater, dans, kunsthandverk osv.

Både grupper og enkeltpersonar kan delta. UKM vert kvart år arrangert i byrjinga av februar i Høyanger Samfunnshus. Nærare info finn du på denne linken www.ukm.no

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 18.02.2015

Kontakt

Kulturskulerektor
  • Tlf: 57 71 15 68
  • Mob: 992 19 371
  • E-post: