Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Ungdomskafe / fritidsklubb

Høyanger

 

Ungdomskafeen i Rådhuset

6. klasse til 10. klasse og VGS

Tysdag:    17.00 - 20.30

Onsdag: 16.00 - 19.30

Torsdag 14.00 - 17.00

Vi har òg ope i samband med arrangement og nokon skuleferier.

Klubben arrangerar òg aktivitetar i sommartiden.

 

Ungdomskafeen, som er lokalisert i rådhuset, er ein uformell møtestad for ungdom, med aktivitetar som m.a. biljard, fotballspel m.m. Det er også data og tv i lokala. 

Oppdateringar om opningstider, arrangement og anna finns på Facebook sida Ungdomskafeen i Høyanger.

Maria Brendehaug Petersen er kulturmedarbeidar i Ungdomskafeen, tlf. 47 45 70 06 e-post: maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no

Går du på vidaregåande skule og ønskjer at vi skal lage arrangement eller ha ope for kun vgs-elevar, ta kontakt!

Kyrkjebø

6. klasse. og eldre

Opningstider:    måndag kl 16.30 - 19.30.

Adresse: Kyrkjebø Skule

Sal av pizza, brus m.m.

Gjeld begge klubbane:
Klubbleiar:           Maria Brendehaug Petersen tlf. 47 45 70 06

Klubbassistent:   Kine Larsen Lægreid