Musikkbingen

Musikkbingen er eit øvingslokale som er spesielt tilrettelagt for musikkøving, er lokalisert ved Idrettsbana, mellom Høyanger Skule og Høyanger Vidaregåande Skule, og vert brukt til Høyanger Kulturskule si undervisning. 

Musikkbingen inneheld trommesett, songanlegg, gitar- og bassforsterkarar og keyboard. Prioritert aldersgruppe er band med medlemmer frå 13-19 år. Ved ledig kapasitet kan også eldre sleppe til. Tilgang til nøkkel som ligg i porten på Hydro, kan ein hente når underskreven kontrakt er levert og påført denne lista. Det er kun dei som er oppført på lista som kan hente og levere nøkkelen til musikkbingen.
Musikkbingen er eigd av Høyanger Kommune, og blir driven av Høyanger Kulturskule. 

 

Retningslinjer Høyanger musikkbinge


 

Beate Kjølstad
Kulturskulerektor
E-post
Telefon 57 71 15 68
Mobil 99 21 93 71