Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei ordning der kommunane kan søkje om tilskot til profesjonell kunst- og kulturformidling tilpassa eldre. Spaserstokken skal leggje til rette for auka samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren. Slik kan gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt bli utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.

Det er kommunane som kan søkje på midlane i Den kulturelle spaserstokken. Sendt e-post til hoyangerkulturskule@speedadmin.dk dersom du har ønskjer eller innspel til den kommunale søknaden innan 01. mai. 

Sjå heile saka om Den kulturelle spaserstokken på fylkeskommunen sine nettsider