Transportmidlar

Midlane kan nyttast til transport av ungdom til og frå ulike fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld.

Tilbodet er primært retta mot ungdom mellom 13 og 19 år, og det bør vere tre eller fleire personar som kan nytte same transport. Eigendel ligg på kr 50 og oppover, alt etter avstand. Nokon gonger rimelegare også.


Eksempel på kva vi tidligare har nytta midlane til: heim frå rusfrie ungdomsfestar, ferietiltak, transport til kulturtilbod, skibuss/badebuss, transport til/frå trening m.m.

Grete Bjørnsen Ulvestad
Konsulent kultur og folkehelse
E-post
Telefon 57 71 15 67
Mobil 92 21 93 84
Kine Larsen Lægreid
Kultur- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74