Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bibliotek

Høyanger Bibliotek har bibliotekavdelingar i Høyanger, Kyrkjebø, Ortnevik, Bjordal, Ikjefjord, Lavik, Vadheim.

HovudKlikk for stort biletebiblioteket ligg i Høyanger sentrum.

Samlingane

Biblioteka i kommunen har over 90 000 bøker og andre media. Vi har eit godt utval av lydbøker både for vaksne og born. Lokalsamlinga omfattar mikrofilmar med folketeljingar, kyrkjebøker og gamle aviser, m.m.

Automatiserte tenester

Dersom vi ikkje har bøkene som lånar ynskjer i samlinga, kan vi låne dei inn (fjernlån). Biblioteka har PCar til disposisjon for publikum, der ein kan bruke Internett.

Kontakt

Biblioteksjef
  • Tlf: 57 71 15 91
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: