Utstyrssentral for sport og friluftsliv

Lavvo m/ovn (Bjarte Kyrkjebø) - Klikk for stort bilete Utstyrssentralen er lokalisert i Høyanger Samfunnshus og vert drifta av avdeling for Ungdom og Fritid. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån.

For lån av utstyr:

Kontakt ungdoms- og idrettskonsulent Grete B. Ulvestad på tlf. 57 71 15 00 / 992 19 384 eller kulturmedarbeidar Maria Brendehaug Petersen på tlf. 474 57 006. Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no eller ta kontakt med miljøvernleiar Silje Bøe på tlf. 924 87 345.

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 378 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

Føremålet med utlån er å stimulere og gi alle høve til auka fysisk aktivitet og friluftsliv for barn og unge. Utstyrssentralen skal bidra til at utstyr til sports- og friluftsaktivitetar blir tilgjengeleg for alle.

Retningsliner for lån og bruk av sports- og friluftsutstyr:

Utstyrssentralen står ikkje ansvarleg for korleis du brukar utstyret. All bruk av utstyr skjer på eige ansvar. Den som låner/leiger utstyret, må sjølv dekke kostnader ved reparasjonar eller innkjøp av nytt utstyr, dersom utstyret skulle bli øydelagt. Dette gjeld ikkje normal slitasje. Utstyret leverast tilbake i same stand som ved utlån/leige. Avvik skal meldast frå om ved innlevering.

Lånt utstyr skal vere tørt og reint ved innlevering.

Skøyter (PDF, 59 kB), hockeymål og køller vert lånt ut gjennom Høyangerhallen, tlf. 992 19 418.

Skøyter - Klikk for stort bilete

Ski, skisko og stavar (PDF, 480 kB)

Skiutstyr til utlån - Klikk for stort bilete

20161207ski.jpg - Klikk for stort bilete

20161207 sko.jpg - Klikk for stort bilete

 

Fjellsko (PDF, 268 kB)Fjellsko - Klikk for stort bilete

 
 
20161207soveposar.jpg - Klikk for stort bilete

20161207primus.jpg - Klikk for stort bilete

20161207 ryggsekk.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

 

20161207_redningsvest.jpg - Klikk for stort bilete

20161207slalomski.jpg - Klikk for stort bilete

Kontakt

bilde av personen: Grete Bjørnsen Ulvestad
Ungdoms- og idrettskonsulent

 

Artikkel med kontaktperson (1)
Tenesteskildring (1)
Tenesteeining (1)
 
 
Login for redigering