Høyanger kulturskule

Undervisninga i kulturskulen følgjer skuleåret. Kulturskulen gjev tilbod innan 

MusikkDans og Visuelle kunstfag.

Formidlingssituasjonen er ein viktig del av undervisninga, anten du spelar, dansar eller
teiknar. Du skal bli trygg på å opptre framfor ei større eller mindre forsamling. Dette er
kjekt og spennande. Samstundes lærer de som er med å vere publikum for kvarandre.
 

Kulturskulen har også ansvar for:

UKM

Drømmestipendet

DKSkulesekken

DKSpaserstokken
Publisert av Grete Bjørnsen Ulvestad. Sist endra 05.03.2015 av Grete Bjørnsen Ulvestad

Kontakt

Kulturskulerektor

 

 
 
Login for redigering