Ungdomsrådet

Gjennom Ungdomsrådet kan du få vere med å påverke saker som omhandlar barn og ungdom. Høyanger Ungdomsråd har ca. 2 møter pr. år og fordeler m.a. tilskotsmidlar.

Leiar:         Rene Vamråk -  Høyanger VGS
Nestleiar:   Håkon Østerbø -  Bjordal skule
 

Medlemer