Konsesjon

Alle erverv av fast eigedom som arv, gåve, kjøp samt stifting av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er konsesjonspliktige. Som erverv reknast og` overtaking av andelar eller partar i ein eigedom. Det føreligg ei rekkje unntak frå lova, m.a. er det konsesjonsfritt å overta ei enkelt hustomt og ei tomt for fritidshus dersom tomta ikkje er større enn 2 dekar.

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Randi Dale. Sist endra 04.03.2015 av Sasa Sehic

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef

 

 
 
Login for redigering