Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

Søknadsskjema

Som vedlegg til skjemaet skal det vere ein omtale av prosjektet, kartutsnitt og kostnadsoverslag.

Dersom prosjektet gjeld eit verneverdig bygg skal det vere med ei planteikning.

Søknadane blir prioritert i samsvar med:

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Randi Dale. Sist endra 04.03.2015 av Sasa Sehic

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef

 

 
 
Login for redigering