Koronavirus - Covid 19

Status pr 25.11.2020: 1 påvist smitta, pågår smittesporing og testing av nærkontaktar. Vi har også ein utanlandsk person som er påvist smitta og som oppheld seg i Høyanger kommune.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Miljø og natur

Høyanger kommune er Miljøfyrtårnkommune med klare mål for reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk. Dette er nedfelt i kommunal plan for energi og klima.

Andre viktige arbeidsområder for kommunen er samferdsel, arealforvaltning, rekreasjon og friluftsliv, avfall, miljøopplæring og holdningsskapande arbeid.

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til miljø og næring.