Natur og Miljø

Høyanger kommune er Miljøfyrtårnkommune med klare mål for reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk. Dette er nedfelt i kommunal plan for energi og klima.

Østerbøvatnet - Klikk for stort bilete

Andre viktige arbeidsområder for kommunen er samferdsel, arealforvaltning, rekreasjon og friluftsliv, avfall, miljøopplæring og holdningsskapande arbeid.

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til miljø og næring.

Publisert av Marianne Lindau. Sist endra 10.11.2015

Kontakt

bilde av personen: Kjell Ese
Assisterande rådmann, kommunalsjef helse og omsorg
  • Tlf: 57 71 15 37
  • Mob: 918 19 910
  • E-post: