Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Natur og Miljø

Høyanger kommune er Miljøfyrtårnkommune med klare mål for reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk. Dette er nedfelt i kommunal plan for energi og klima.

Østerbøvatnet - Klikk for stort bilete

Andre viktige arbeidsområder for kommunen er samferdsel, arealforvaltning, rekreasjon og friluftsliv, avfall, miljøopplæring og holdningsskapande arbeid.

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til miljø og næring.