Natur og Miljø

Høyanger kommune er Miljøfyrtårnkommune med klare mål for reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruk. Dette er nedfelt i kommunal plan for energi og klima.

Østerbøvatnet - Klikk for stort bilete

Andre viktige arbeidsområder for kommunen er samferdsel, arealforvaltning, rekreasjon og friluftsliv, avfall, miljøopplæring og holdningsskapande arbeid.

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til miljø og næring.