Næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) vart etablert i 1988. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt næringsapparat.

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

 • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
 • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
 • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
 • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

HNU er eit aksjeselskap som er eigd av:

 • Høyanger kommune: 49 %
 • Hydro: 41 %
 • Høyanger Næringsforum (HNF): 8 %
 • Sparebanken Vest: 1 %
 • Høyanger Næringssamskipnad: 1 %

Høyanger Næringsutvikling AS har tilsett næringssjef, Terje Søreide, i heil stilling. Næringsselskapet får midlane sine frå avkasting av fond, samt gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger Næringsutvikling

Kontakt

Næringssjef
 • Tlf: 57 71 52 70
 • Mob: 951 98 451
 • E-post: