Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) vart etablert i 1988. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt næringsapparat.

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

 • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
 • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
 • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
 • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

HNU er eit aksjeselskap som er eigd av:

 • Høyanger kommune: 90 %
 • Høyanger Næringsforum (HNF): 8 %
 • Sparebanken Vest: 1 %
 • Høyanger Næringssamskipnad: 1 %

Høyanger Næringsutvikling AS har tilsett næringssjef, Terje Søreide, i heil stilling. Næringsselskapet får midlane sine frå avkasting av fond, samt gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger Næringsutvikling

Kontakt

Næringssjef
 • Tlf: 57 71 52 70
 • Mob: 951 98 451
 • E-post: