Næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) vart etablert i 1988. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt næringsapparat.

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

  • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
  • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
  • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
  • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

HNU er eit aksjeselskap som er eigd av:

  • Høyanger kommune: 49 %
  • Hydro: 41 %
  • Høyanger Næringsforum (HNF): 8 %
  • Sparebanken Vest: 1 %
  • Høyanger Næringssamskipnad: 1 %

Høyanger Næringsutvikling AS har tilsett næringssjef, Terje Søreide, i heil stilling. Næringsselskapet får midlane sine frå avkasting av fond, samt gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger Næringsutvikling

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 06.11.2015 av Synne Vefring

Kontakt

Næringssjef

 

 
 
Login for redigering