Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Næringsutvikling

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) vart etablert i 1988. Kompetanseselskapet fungerer som kommunen sitt næringsapparat.

Høyanger Næringsutvikling har til oppgåve å:

 • Fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd
 • Yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder
 • Arbeide med kompetanseheving for næringslivet
 • Yte direkte tilskot ved etablering av nye verksemder

HNU er eit aksjeselskap som er eigd av:

 • Høyanger kommune: 90 %
 • Høyanger Næringsforum (HNF): 8 %
 • Sparebanken Vest: 1 %
 • Høyanger Næringssamskipnad: 1 %

Høyanger Næringsutvikling AS har tilsett næringssjef, Terje Søreide, i heil stilling. Næringsselskapet får midlane sine frå avkasting av fond, samt gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som inngår i utviklingsprogram.

Heimesida til Høyanger Næringsutvikling

Kontakt

Næringssjef
 • Tlf: 57 71 52 70
 • Mob: 951 98 451
 • E-post: