Koronavirus - Covid 19

Status pr 22.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kartportal

Kommunekart -detaljert kart over eigedommar, stader og adresser for alle kommunar i Noreg

Aktsomhetskart NVE -kart over ulike skredtypar

SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka

Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar

Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn

Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto

Norge digitalt – nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge

UT.no - turplanleggar for heile Norge

Kartverket - eigedomsinformasjon, kart og data