Beredskap og forsvar

Høyanger kommune har eigne beredskapsplan med rutinar og instruksar som skal følgjast ved ulike typar alvorlege hendingar.

Brann og eksplosjonsvern
Høyanger kommune er blant anna ansvarleg for etablering og drift av brannvesen.

Krisehandtering
Høyanger kommune har eige kriseteam som skal gi innbyggjarane i kommunen naudsynt hjelp og oppfølging i krisesituasjonar.
 
Verneplikt
Alle menn som blir kjent tjenestedyktige er vernepliktige.

Publisert av Synne Vefring. Sist endra 26.02.2015 av Sasa Sehic

Kontakt

bilde av personen: Kjell Ese
Assisterande rådmann

 

 
 
Login for redigering