Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Korleis finne arealplanar?

Gå inn på www.kommunekart.com

Klikk inne i kartet, og finn det aktuelle området ved å scrolle eller bruke  Zoom + - i meny nederst på sida. Du kan flytte på kartet ved å holde inne venstre musetast og dra kartet. Du kan også søkje opp Høyanger kommune.

Ver obs på at du må zoome deg inn til aktuelt område for å få fram detaljert plankart.

Arealplanane får du fram ved å huke av på anten kommuneplan og/eller reguleringsplan i nedtrekksmenyen til venstre. Klikk på det aktuelle området og du vil få opp informasjon om plan under kartlagsinfo til høgre på skjermen.

Om dei digitaliserte plankarta


Dei digitaliserte plankarta kan vere forenkla og standardisert i høve til dei vedtekne plankarta som du finn i Webplan. I enkelte tilfelle kan det vere naudsynt å samanlikne det digitale plankartet med det opprinneleg vedtekne plankartet for avklaring av det juridiske innhaldet i plankartet.

Kontakt

bilde av personen: Synne Vefring
Konstituert leiar tenesteeining plan og forvaltning
  • Tlf: 57 71 15 47
  • Mob: 992 19 397
  • E-post: