Fellingsavgift for hjort

Viltnemda har vedteke følgjande satsar for felling av hjort.

Vaksne dyr: 350,-
Kalvar:         200,-