Jegerprøva

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

Har du spørsmål knytt til jegerprøvekurs, kan du ta kontakt med Høyanger jakt og fiskelag eller kommunen.

Eksamen, etter endt jegerprøvekurs vert gjennomført elektronisk. Informasjon om eksamen og eksempelprøve finn du på Jegerprøveeksamen.no.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
  • Tlf: 57 71 15 32
  • Mob: 992 19 391
  • E-post: