Viltforvaltning

Kommunen har forvaltningsoppgåver etter viltlova og forskrifter knytt til denne, og gir råd og rettleiing i saker knytt til vilt og forvaltning av vilt. 

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

 • Forvaltning etter gjeldande lover og forskrifter
 • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
 • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
 • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
 • Registrering annalyse av sett hjort- skjema
 • Godkjenning av vald
 • Godkjenning av driftsplanar
 • Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

Hjorteviltregisteret er ein nyttig reiskap for deg. Her legg kommunen inn innformasjon om alle valda: Fellingstillatelser/ fellingsresultat, sett-hjort og slaktevekter. Her vil du og finne tilgang til "sett og skutt" som er ei elektronisk løysing du sjølv kan bruke til å registrere sett-hjort og slaktevekt.

I Hjorteviltregisteret finn de  og oversikt og innformasjon om fallvilt (trafikk påkøyrsler).

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
 • Tlf: 57 71 15 32
 • Mob: 992 19 391
 • E-post: