Viltforvaltning

Kommunen har forvaltningsoppgåver etter viltlova og forskrifter knytt til denne, og gir råd og rettleiing i saker knytt til vilt og forvaltning av vilt. 

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

  • Forvaltning etter gjeldande lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
  • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Registrering annalyse av sett hjort- skjema
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av driftsplanar
  • Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

Hjorteviltregisteret er ein nyttig reiskap for deg. Her legg kommunen inn innformasjon om alle valda: Fellingstillatelser/ fellingsresultat, sett-hjort og slaktevekter. Her vil du og finne tilgang til "sett og skutt" som er ei elektronisk løysing du sjølv kan bruke til å registrere sett-hjort og slaktevekt.

I Hjorteviltregisteret finn de  og oversikt og innformasjon om fallvilt (trafikk påkøyrsler).

Publisert av Sasa Sehic. Ansvarleg Randi Dale. Sist endra 10.11.2015 av Synne Vefring

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef

 

 
 
Login for redigering