Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Viltnemda

Forvaltninga av hjortevilt skal ivareta bestanden og leveområda sin produktivitet og mangfald. Det skal leggjast til rette for lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursane. Forvaltninga skal vidare sikre ein bestandsstorleik som fører til at hjortevilt ikkje fører til uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Forvaltninga i Høyanger vert m.a. utøvd gjennom ei kommunal viltnemnd.

 

Viltnemda i Høyanger kommune:

 • Terje Instefjord, Bjordal (leiar)
 • Hilde V. Svartemyr, Bjordal (nestleiar)
 • Anne Fiorella Z. Aasgard, Vadheim
 • Gudmund Forthun, Lavik
 • Oddgeir Indrebø, Vadheim

Varamedlemer:

 • Bjarte Myren, Bjordal
 • Anne Hjetland, Høyanger
 • Anders Ljotebø, Kyrkjebø
 • Rune Ullebø, Vadheim
 • Liv Mølmesdal, Lavik

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter villtlova og å gje råd og veiledning i saker knytt til viltforvaltning. Ulike skjema knytt til viltforvaltning finn du på direktoratet for naturforvaltning sine sider.

Data for jakt på hjortevilt/påkjørsle finn du på Hjorteviltportalen.

Kontakt

bilde av personen: Randi Dale
Jordbrukssjef
 • Tlf: 57 71 15 32
 • Mob: 992 19 391
 • E-post: