Tilsynsavgift på tobakk

Alle som sel tobakksvarer skal vere registrert i tobakkssalsregisteret og betale tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalsregisteret

  • Alle som sel tobakksvarer, må registrere seg i tobakkssalsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjeld også dei som sel e-sigarettar, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogater.
  • Om du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalsregisteret.


Les meir om korleis du registrerar og avregistrerar tobakkssal hos Helsedirektoratet. 

Kontroll av tobakksal

Kommunen kontrollerer at stadar som sel tobakksvarer følger følgjande bestemmelsar i tobakkskadelovverket, mellom anna at:

  • opplysningane i Tobakksalregisteret stemmer med opplysningane på salstaden
  • varene er kjøpt frå ein registrert grossist
  • tobakksvarer ikkje blir selde til personer under 18 år
  • salsstaden har ein internkontroll som gir dei tilsette god nok kunnskap om regelverket
  • det ikkje er reklame for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikkje blir selde med rabatt eller blir gitt vekk gratis

Tilsynsavgift

Alle salsstader for tobakk må kvart år betale ei tilsynsavgift til kommunen:

  • Tilsynsavgifta for faste salsstedar: er 3 000 kroner i året i 2023.
  • For midlertidige salsstader:  er tilsynsavgifta 1 300 kroner i året.

Lover og forskrifter

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om forbud mot tobakksreklame mv.