Barnehage

Du søkjer elektronisk om barnehageplass, i Føresetteportalen. Om du treng hjelp til å søke/tilgang til datamaskin, ta kontakt med barnehagen eller Tenesteområde oppvekst tlf. 57711564. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudopptaket er 15. mars kvart år.
Vi har også opptak til evt ledige plassar i januar, søknadsfristen til dette opptaket er 15. november.
Søknader elles i året blir handsama dersom det er ledig plass i barnehagen.

Lovfesta rett

Har du søkt innan fristen 15. mars og barnet fyller 1 år seinast 31.august har du lovfesta rett til barnehageplass.

Søkjar frå annan kommune

Er du søkjarar med heimstad i annan kommune kan du få tildelt plass, dersom det er ledig plass, men du må søke på nytt kvart år.

Opptak

Tildeling av plass blir handsama av oppvekstsjefen.
Tildelingsbrev blir sendt pr epost.

 

Endring av plass

Du må logge på føresetteportalen med MinID/BankID og endre plassen til barnet ditt der.
Endring av plass blir handsama av styrar i barnehagen.
Stadfesting på endring av plass blir sendt til oppgitt epost.

Oppseiing

Oppseiing må også gjerast elektronisk i føresetteportalen ved å logge på med MinID/BankID. 

Oppseiingstida er 1 månad frå plassen blir sagt opp, frå den 1. eller den 15. i månaden. 
Det er eigne reglar for oppseiing etter 1. mai, du finn meir informasjon om dette i informasjonsbrosjyra.

Oppseiinga blir handsama av oppvekstsjefen. Stadfesting på oppseiing blir sendt elektronisk til oppgitt epost.

Føresetteportalen

I føresetteportalen søkjer du om plass, endring av plass, og seier opp plass.
Du kan endre adressa di i portalen, slik at faktura blir sendt til rett adresse.
Endring av familieforhold kan også gjerast i føresetteportalen. Lenke til føresetteportalen

Kart over barnehagane i Høyanger:

 

 

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 05.03.2015

Kontakt

Konsulent
  • Tlf: 57 71 15 64
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: