BTI (Betre Tverrfagleg Innsats)

I Høyanger kommune har vi fokus på barn og unge sin trivsel.
Her finn du Plan BTI Høyanger kommune (PDF, 533 kB) 

Høyanger kommune har innført Betre Tverrfagleg Innsats (BTI), ein samhandlingsmodell som vi brukar i arbeidet med barn og unge det er knytt bekymring til. Sentrale stikkord her er samarbeid, gode overgangar og dokumentasjon.

 

Stafettloggen som vi brukar, vert alltid utarbeidd i samarbeid med føresette ved bruk av samtykke, i lag med barnet/eleven. Føresette og barn er med i prosessen frå tidlig stadium. Alle avtalar om tiltak, ansvar og fristar vert ført inn i stafettloggen.

 

Du kan lese meir om BTI på vår eiga BTI-side, hoyanger.betreinnsats.no. Her ligg skildring av korleis BTI fungerer, og rettleiing av barn, vaksne og tilsette. Sida er alltid tilgjengeleg.

 

Ved spørsmål om stafettloggen, ta kontakt med Odd Willy Knudsen, tlf. 57710005/ 91593826, e-post: odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no