Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

BTI (Betre Tverrfagleg Innsats)

I Høyanger kommune har vi fokus på barn og unge sin trivsel. Her finn du prosjektplanen. (PDF, 2 MB)

Høyanger kommune har innført Betre Tverrfagleg Innsats (BTI), ein samhandlingsmodell som vi brukar i arbeidet med barn og unge det er knytt bekymring til. Sentrale stikkord her er samarbeid, gode overgangar og dokumentasjon. Stafettloggen som vi brukar, vert alltid utarbeidd i samarbeid med føresette ved bruk av samtykke, i lag med barnet/eleven. Føresette og barn er med i prosessen frå tidlig stadium. Alle avtalar om tiltak, ansvar og fristar vert ført inn i stafettloggen.

Du kan lese meir om BTI på vår eiga BTI-side, hoyanger.betreinnsats.no. Her ligg beskriving av korleis BTI fungerer, og rettleiing av barn, vaksne og tilsette. Sida er alltid tilgjengeleg.

Ved spørsmål om stafettloggen, ta kontakt med Solveig Berstad Sande, tlf. 57711569/ 99232017