Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

BTI (Betre Tverrfagleg Innsats)

I Høyanger kommune har vi fokus på barn og unge sin trivsel.
Her finn du Plan BTI Høyanger kommune  (DOCX, 2 MB)

Høyanger kommune har innført Betre Tverrfagleg Innsats (BTI), ein samhandlingsmodell som vi brukar i arbeidet med barn og unge det er knytt bekymring til. Sentrale stikkord her er samarbeid, gode overgangar og dokumentasjon. Stafettloggen som vi brukar, vert alltid utarbeidd i samarbeid med føresette ved bruk av samtykke, i lag med barnet/eleven. Føresette og barn er med i prosessen frå tidlig stadium. Alle avtalar om tiltak, ansvar og fristar vert ført inn i stafettloggen.

Du kan lese meir om BTI på vår eiga BTI-side, hoyanger.betreinnsats.no. Her ligg beskriving av korleis BTI fungerer, og rettleiing av barn, vaksne og tilsette. Sida er alltid tilgjengeleg.

Ved spørsmål om stafettloggen, ta kontakt med Odd Willy Knudsen, tlf. 57710005/ 91593826, e-post: odd.willy.knudsen@hoyanger.kommune.no