BTI (Betre Tverrfagleg Innsats)

I Høyanger kommune har vi fokus på barn og unge sin trivsel.

Høyanger kommune har innført Betre Tverrfagleg Innsats (BTI), ein samhandlingsmodell som vi brukar i arbeidet med barn og unge det er knytt bekymring til. Sentrale stikkord her er samarbeid, gode overgangar og dokumentasjon. Stafettloggen som vi brukar, vert alltid utarbeidd i samarbeid med føresette ved bruk av samtykke, i lag med barnet/eleven. Føresette og barn er med i prosessen frå tidlig stadium. Alle avtalar om tiltak, ansvar og fristar vert ført inn i stafettloggen.

Ein kan lese meir om BTI på vår eiga BTI-side, hoyanger.betreinnsats.no. Her ligg beskriving av korleis BTI fungerar, og rettleiing av barn, vaksne og tilsette. Sida er alltid tilgjengeleg.

Ved spørsmål om stafettloggen, ta kontakt med Solveig Berstad Sande, tlf. 57711569/ 99232017

Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn

Pårørandeveiledar (helsedirektoratet)

Jeg vil vite - nettstad